Castor Group s.r.o.
 

O nás

 

Jadrom portfólia spoločnosti  je  projektový manažment a developerská činnosť, ktorou sa zameriavame na  zhodnocovanie majetku inštitucionálnych a privátnych investorov prostredníctvom Real Estate projektov. Poskytujeme komplexné služby projektového manažmentu v rámci developerských aktivít, na základe ktorého poskytujeme investorom komplexný servis od analýzy, prípravy projektu, jeho realizácie až po marketing a finálny predaj.

Spoločnosť Castor Group poskytuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Castor Real Estate komplexné služby v rámci predaja nehnuteľností rezidenčných projektov, privátnych klientov a komerčných nehnuteľností.

Spoločnosť Castor Group sa v rámci svojej poradenskej činnosti zameriava na prípravnu analýzu projektu, finančné plánovanie, právne poradenstvo, daňové poradenstvo, inžiniersku činnosť, kontrolný, stavebný dohľad, predajný proces s cieľom zabezpečiť reálny obraz o investičnom zámere s cieľom dosiahnúť efektívnu prípravu a priebeh realizácie projektu až do jeho finálnej fázy.

Cieľom spoločnosti je hľadať priestor na realitnom trhu pre investovanie prostriedkov privátnych a inštitucionálnych investorov s cieľom zhodnocovania investovaných finančných zdrojov prostredníctvom Real Estate projektov. Zameriavame sa na projektový manažment, využívame naše skúsenosti a znalosť domáceho prostredia, čo je dôležitá forma spolupráce pre pasívnych domácich investorov a zahraničných investorov, ktorí vstupujú na náš realitný trh.

Na základe naších skúsenosti poskytujeme súbor strategických činností, ktorých obsahom je dôkladný due diligence projektu a prostredia, finančný plán, prípravná fáza, inžiniering, realizácia, marketing a predaj.


 

 
 

Development

 

Spoločnosť Castor Group je realitno developerská spoločnosť pôsobiaca na Slovenskom realitnom trhu. Vďaka špecializácii na projekty rezidenčnej výstavby a dlhoročným skúsenostiam v odvetví poskytujeme investorom stabilné zhodnocovanie finančných prostriedkov prostredníctvom realitného trhu na Slovensku a to najmä v Bratislave a okolí. Na základe skúsenosti v oblasti projektového manažmentu zabezpečujeme súbor komplexných činností, od prípravnej fázy, analýzy, kúpy projektu, získania všetkých potrebných zákonmi stanovených povolení pre zahájenie realizácie projektu, až po finálnu realizáciu a predaj projektu prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Castor Real Estate. Castor Group vytvára investičnú príležitosť a portfólio pre privátnych a inštitucionálnych klientov, ktorí môžu investovať do investičných projektov bytovej výstavby v rámci Slovenskej republiky.

 

Projekty
Vytvárame investične vhodné projekty v Bratislave a okolí, a to prostredníctvom napĺňania potrieb bývania širokej verejnosti. Typickými projektmi sú obytné budovy s niekoľkými desiatkami malometrážnych bytových jednotiek, po ktorých je vysoký dopyt zo strany spotrebiteľov. Realizujeme tiež nadstavby a súčasne rekonštrukcie obytných budov. Vďaka tomu, že poznáme preferencie a potreby kupujúcich pri výbere bývania, sme schopní identifikovať dobre predajné projekty, resp. navrhnúť projekty tak, aby dochádzalo k efektívnemu viazaniu a zhodnoteniu finančných prostriedkov investora.

Pokrývame všetky fázy projektového manažmentu:

 

Pre investorov
Privátnym a inštitucionálnym investorom ponúkame príležitosti stabilného zhodnocovania kapitálu prostredníctvom investičnej výstavby rezidenčných projektov v Bratislave a okolí. Bratislava ako hlavné mesto poskytuje množstvo pracovných miest pre celé Slovensko, čím sa vytvára veľký dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach a tým aj možnosť investovať do developerských projektov.

Investorom ponúkame dve základné kategórie investovania:

Build-to-sell
Ide o výstavbu rezidenčných bytoviek s cieľom následného predaja a zhodnotenia finančných prostriedkov v krátkom časovom horizonte. Tento model je vhodný pre menších a väčších privátnych investorov, ako aj pre inštitucionálnych investorov.

Build-to-rent
Výstavba projektov s cieľom prenajímania predstavuje investíciu s dlhou dobou návratnosti a poskytuje potenciál na vysoký zisk, pretože investor ostáva majiteľom projektu navždy. Tento model zabezpečuje dlhodobé a stabilné investície a je vhodný najmä pre inštitucionálnych investorov.Naše projekty

 

Projektový manažment

 

Pre účely projektového manažmentu zabezpečujeme komplexné portfólio služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou a predajom rezidenčných projektov. Pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia je nevyhnutné zvládnuť inžiniering, ktorý zahŕňa komunikáciu s množstvom úradov, inštitúcií a firiem  ako aj ich vyjadrenie k zamýšľanému projektu. Ide napríklad o stavebný úrad, miestny úrad, pamiatkový úrad, vodárenská spoločnosť, elektrárne a plynárne.

Etapy projektového managementu

1. Etapa

2. Etapa

3. Etapa

4. Etapa

Podpora predaja
Pre úspech každého projektu je nevyhnutné v správnom čase realizovať marketingovú kampaň predaja. Na základe dlhoročných skúseností s predajom rezidenčných nehnuteľností spoločnosť Castor Group pozná miestny trh s nehnuteľnosťami a zabezpečuje predaj alebo prenájom investičných projektov prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Castor Real Estate. Pri predaji projektov využívame v správnej miere všetky dostupné distribučné kanály, ktoré sú špecificky efektívne pri predaji rezidenčných nehnuteľností. Ide najmä o internetové realitné portály, vonkajšie reklamné plochy a v neposlednom rade tlačové médiá a rádiá.

Plánovanie a prípadové štúdie
Pre zabezpečenie plynulej návratnosti investícií je nevyhnutné naplánovať reálny objem predaja. Disponujeme množstvom  prípadových štúdií, ktoré reflektujú proces predaja rezidenčných projektov v Bratislave a okolí počas jednotlivých štádií dokončenia projektov, t.j. pred začatím výstavby, počas výstavby, pred kolaudáciou a po kolaudácii. Štúdie tiež identifikujú preferencie kupujúcich v segmente rezidenčných nehnuteľností. Pre zabezpečenie stabilnej návratnosti investícií a za účelom vytvárania vhodných projektov nepretržite monitorujeme trhové ceny rezidenčných nehnuteľností v Bratislave a okolí.  

Castor Group s.r.o.